تذکر به رئیس جمهور و وزرا
برای مشاهده این بخش ابتدا باید به پارلمان مجازی ایران شوید
اگر عضو پارلمان مجازی ایران نیستید، می توانید کنید
نمایندگان پارلمان مجازی ایران