پارلمان مجازی ایران
ارتباط مستقیم با مدیر پارلمان مجازی ایران (محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد مقدس و کلات / عضو کمیسیون اقتصادی)
برای مشاهده این بخش ابتدا باید به پارلمان مجازی ایران شوید
اگر عضو پارلمان مجازی ایران نیستید، می توانید کنید