پارلمان مجازی ایران

  • ثبت در مجلس392طرح ساماندهی بازار خودرو
    آخرین وضعیت: این طرح/لایحه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در صحن علنی می باشد
  • ثبت در مجلس460طرح تنقیح قوانین حوزه معدن
    آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است