• شماره ثبت74لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • شماره ثبت50طرح مدیریت خدمات کشوری
 • شماره ثبت154طرح ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی (ویژه مقامات و مدیران)
 • شماره ثبت201طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت
 • شماره ثبت143طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرائی
 • شماره ثبت147طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاههای اجرائی و حذف شرکتهای پیمانکار
 • شماره ثبت148طرح یکسان سازی مزایا، حقوق و امتیازات کارکنان قرارداد معین کارور(اپراتور)های برق با سایر کارمندان پیمانی و رسمی
 • شماره ثبت173طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت ها
 • شماره ثبت177لایحه استخدامی شهرداری ها
 • شماره ثبت179لایحه تشکیل سازمان نظام تخصصی ورزش کشور
 • شماره ثبت189طرح ادغام سازمان های «حج و زیارت» و «اوقاف و امور خیریه» و «تبلیغات اسلامی»
 • شماره ثبت190طرح ادغام سازمان های آب منطقه ای و آب و فاضلاب روستایی با آب و فاضلاب شهری
 • شماره ثبت191طرح ادغام سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با محیط زیست و تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی
 • شماره ثبت192طرح انتخاب رؤسای بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط جامعه هدف
 • شماره ثبت200طرح اصلاح بند(الف) ماده(103) قانون مدیریت خدمات کشوری
 • شماره ثبت55طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری
 • شماره ثبت68لایحه الحاق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی- مصوب 1373-
 • شماره ثبت71لایحه اصلاح قانون کار
 • شماره ثبت223طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور
 • شماره ثبت226طرح اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب 1359
 • شماره ثبت235طرح تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاههای غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی
 • شماره ثبت261طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی
 • شماره ثبت274لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت
 • شماره ثبت292طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی
 • شماره ثبت311طرح بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضائی غیرستادی
 • شماره ثبت315طرح استفساریه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 1380/7/14
 • شماره ثبت321طرح اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری

نمایندگان پارلمان مجازی ایران
آخرین اخبار خانه ملت