• شماره ثبت165طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت176طرح الحاق یک بند به ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور
 • شماره ثبت97لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 • شماره ثبت107لایحه اصلاح قانون امور گمرکی
 • شماره ثبت113 لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)
 • شماره ثبت119لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی
 • شماره ثبت229طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی تخصصی دارویی برکت
 • شماره ثبت253طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 • شماره ثبت279انحصار در تولید و توزیع دخان به مصلحت می دانید؟
 • شماره ثبت305لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی نقدینگی اسلامی
 • شماره ثبت252لایحه مالیات بر ارزش افزوده
 • شماره ثبت317لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
 • شماره ثبت308طرح اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی
 • شماره ثبت417طرح اصلاح ماده(133) قانون مالیات‌های مستقیم
 • شماره ثبت369طرح ساماندهی معابر مرزی کشور(معابر کولبری و ته‌لنجی)
 • شماره ثبت428طرح راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی
 • شماره ثبت435طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت453طرح أخذ مالیات در واگذاری سکه بهار آزادی از اشخاص حقیقی و حقوقی
 • شماره ثبت455طرح سپرده ارزی در بانکهای عامل
 • شماره ثبت456طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم (مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن)
 • شماره ثبت457طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 • شماره ثبت472طرح الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات
 • شماره ثبت476لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
 • شماره ثبت567طرح مستثنی‌شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیردولتی
 • شماره ثبت572لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم
 • شماره ثبت468لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار
 • شماره ثبت328طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نمایندگان پارلمان مجازی ایران