پارلمان مجازی ایران

 • ثبت در مجلس136طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه
  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است
 • ثبت در مجلس290طرح اصلاح بند (3) ماده (18) قانون گذرنامه
  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در صحن علنی می باشد
 • ثبت در مجلس408طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی
  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است
 • ثبت در مجلس249لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در صحن علنی می باشد