• شماره ثبت136طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه
  • شماره ثبت174طرح الزام وزارت امور خارجه به توسعه دیپلماسی انقلابی کشور
  • شماره ثبت89لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
  • شماره ثبت233لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب‌شرقی آسیا
  • شماره ثبت289 طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه
  • شماره ثبت290طرح اصلاح بند (3) ماده (18) قانون گذرنامه

نمایندگان پارلمان مجازی ایران
آخرین اخبار خانه ملت