• شماره ثبت291طرح ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت نفت
  • شماره ثبت352طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و (CNG) در کشور
  • شماره ثبت474طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی
نمایندگان پارلمان مجازی ایران