• شماره ثبت291طرح ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت نفت
  • شماره ثبت352طرح کاهش تصدی دولت در عرضه سوخت و فرآورده‌های نفتی
  • شماره ثبت474طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی
  • شماره ثبت581طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران
نمایندگان پارلمان مجازی ایران