« کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس»

 • شماره ثبت277طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در صحن علنی می باشد
 • شماره ثبت310طرح اصلاح ماده(57) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است
 • شماره ثبت434گزارش طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
  آخرین وضعیت: این این طرح/لایحه مورد تایید شورای نگهبان واقع نشده و پس از اعاده به مجلس شورای اسلامی توسط هیئت رئیسه به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است
 • شماره ثبت452طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در صحن علنی می باشد
 • شماره ثبت554طرح مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه
  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است