• شماره ثبت44طرح دهیاری ها
  • شماره ثبت323طرح اصلاح ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
  • شماره ثبت449طرح اصلاح ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
  • شماره ثبت462طرح تنقیح قوانین انتخاباتی کشور
  • شماره ثبت335لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیر‌دولتی
  • شماره ثبت550لایحه جامع انتخابات
  • شماره ثبت568طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
نمایندگان پارلمان مجازی ایران