• شماره ثبت134طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
  • شماره ثبت82لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور
  • شماره ثبت224اصلاح قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی
  • شماره ثبت281 طرح اصلاح قانون آیین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348 و اصلاحات بعدی آن
  • شماره ثبت320طرح اصلاح قانون شهرداری ها

نمایندگان پارلمان مجازی ایران