پارلمان مجازی ایران

  • ثبت در مجلس134طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
    آخرین وضعیت: این طرح/لایحه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در صحن علنی می باشد
  • ثبت در مجلس82لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور
    آخرین وضعیت: این طرح/لایحه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در صحن علنی می باشد
  • ثبت در مجلس320طرح اصلاح قانون شهرداری ها
    آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است