• شماره ثبت48طرح نظام جامع رسانه های همگانی
  • شماره ثبت244لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
  • شماره ثبت256طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  • شماره ثبت264طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده
  • شماره ثبت496طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
نمایندگان پارلمان مجازی ایران