پارلمان مجازی ایران

 • ثبت در مجلس48طرح نظام جامع رسانه های همگانی
  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است
 • ثبت در مجلس244لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در صحن علنی می باشد
 • ثبت در مجلس256طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه در کمسیون مربوطه رد شده است و در انتظار صحن علنی برای قرائت گزارش کمیسیون می باشد
 • ثبت در مجلس264طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده
  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است
 • ثبت در مجلس496طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
  آخرین وضعیت: این طرح توسط هیئت رئیسه مجلس وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است.