• شماره ثبت140طرح ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تحقیق و تفحص در مشاغل حساس مدیریتی دولتی
 • شماره ثبت156طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
 • شماره ثبت186طرح الحاق یک تبصره به ماده (353) قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی
 • شماره ثبت207طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضائی و سازمان تعزیرات حکومتی
 • شماره ثبت52طرح صدور چک
 • شماره ثبت58طرح الحاق یک تبصره به ماده (881) مکرر قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370
 • شماره ثبت60لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین
 • شماره ثبت61لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
 • شماره ثبت77لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاههای اجرائی
 • شماره ثبت79لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی
 • شماره ثبت85لایحه اجاره و استملاک اتباع و دولتهای خارجی و سازمان های بین المللی در جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت225طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی
 • شماره ثبت230طرح الحاق یک ماده به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی مصوب 15/7/1393
 • شماره ثبت236طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحات بعدی آن
 • شماره ثبت237طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
 • شماره ثبت258طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور
 • شماره ثبت282طرح استفساریه ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
 • شماره ثبت284لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان
 • شماره ثبت287طرح الزام قوه قضائیه به اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی
 • شماره ثبت295طرح ضمانت اجرای عدم انجام وظایف مسؤولان اتاقها
 • شماره ثبت330اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست
 • شماره ثبت362لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی
 • شماره ثبت329طرح تشدید مجازات جرائم خشن ارتکابی علیه بزه‌دیدگان خاص
 • شماره ثبت333طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار
 • شماره ثبت423طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی
 • شماره ثبت338طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
 • شماره ثبت379طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن
 • شماره ثبت380طرح اصلاح قانون تابعیت
 • شماره ثبت383طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت
 • شماره ثبت411طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری
 • شماره ثبت430طرح پیش‌فروش ساختمان
 • شماره ثبت433طرح اصلاح ماده(242) قانون آیین‌دادرسی کیفری
 • شماره ثبت70لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان
 • شماره ثبت65لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
 • شماره ثبت59لایحه آیین دادرسی تجاری
نمایندگان پارلمان مجازی ایران