• شماره ثبت144طرح تشکیل صندوق حمایت از توسعه کشت دانه‌های روغنی
  • شماره ثبت46طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
  • شماره ثبت155طرح حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران
  • شماره ثبت158طرح اصلاح قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
  • شماره ثبت172طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور
  • شماره ثبت86لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ناگویا در مورد دسترسی به منابع ژنتیکی و تسهیم عادلانه و منصفانه
  • شماره ثبت391طرح الزام دولت به توقف مطالعه، اجراء و توسعه طرحهای انتقال آب و سدسازی در حوضه‌های آبریز رودخانه‌ها، تالابها و دریاچه‌های محلی به ‌مدت پنج سال
  • شماره ثبت415طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان
  • شماره ثبت461طرح تنقیح قوانین حوزه محیط‌‌‌‌‌زیست
نمایندگان پارلمان مجازی ایران