• شماره ثبت144طرح تشکیل صندوق حمایت از توسعه کشت دانه‌های روغنی
  • شماره ثبت91لایحه حفاظت از خاک
  • شماره ثبت46طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
  • شماره ثبت155طرح حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران
  • شماره ثبت158طرح اصلاح قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
  • شماره ثبت172طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور
  • شماره ثبت86لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ناگویا در مورد دسترسی به منابع ژنتیکی و تسهیم عادلانه و منصفانه

نمایندگان پارلمان مجازی ایران