طرح ها و لوایح مهم

 • شماره ثبت348لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
 • شماره ثبت50طرح مدیریت خدمات کشوری
 • شماره ثبت52طرح صدور چک
 • شماره ثبت53طرح کاهش آلودگی هوای کشور
 • شماره ثبت87لایحه حمایت از مالکیت فکری
 • شماره ثبت89لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
 • شماره ثبت134طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
 • شماره ثبت138طرح نظام رتبه بندی معلمان
 • شماره ثبت142طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی
 • شماره ثبت155طرح حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت157طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری)
 • شماره ثبت164طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
 • شماره ثبت165طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت223طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور
 • شماره ثبت236طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحات بعدی آن
 • شماره ثبت239طرح جامع مدیریت شهری
 • شماره ثبت256طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت264طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده
 • شماره ثبت328طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران