• شماره ثبت444طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی
 • شماره ثبت449طرح اصلاح ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت456طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم (مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن)
 • شماره ثبت467طرح عفو عمومی و تبدیل مجازات
 • شماره ثبت476لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
 • شماره ثبت496طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
 • شماره ثبت499طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران
 • شماره ثبت515طرح سازمان نظام روزنامه‌نگاری جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت531طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
 • شماره ثبت540طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی
 • شماره ثبت545طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی
 • شماره ثبت547طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان
 • شماره ثبت379طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن
 • شماره ثبت308طرح اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی
 • شماره ثبت362لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی
 • شماره ثبت50طرح مدیریت خدمات کشوری
 • شماره ثبت383طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت
 • شماره ثبت351طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه
 • شماره ثبت430طرح پیش‌فروش ساختمان
 • شماره ثبت338طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
 • شماره ثبت428طرح راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی
 • شماره ثبت138طرح نظام رتبه بندی معلمان
 • شماره ثبت165طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت172طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور
 • شماره ثبت239طرح جامع مدیریت شهری
 • شماره ثبت252لایحه مالیات بر ارزش افزوده
 • شماره ثبت328طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت317لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
نمایندگان پارلمان مجازی ایران