• شماره ثبت244لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
 • شماره ثبت392طرح ساماندهی بازار خودرو
 • شماره ثبت420طرح الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) ‌قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
 • شماره ثبت474طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی
 • شماره ثبت249لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت284لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان
 • شماره ثبت335لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیر‌دولتی
 • شماره ثبت253طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 • شماره ثبت417طرح اصلاح ماده(133) قانون مالیات‌های مستقیم
 • شماره ثبت389طرح الحاق دو تبصره به بند(د) ماده(88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت352طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و (CNG) در کشور
 • شماره ثبت452طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
 • شماره ثبت256طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت334طرح اصلاح بند (ل) ماده (28) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
نمایندگان پارلمان مجازی ایران