• شماره ثبت540طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی
 • شماره ثبت474طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی
 • شماره ثبت261طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی
 • شماره ثبت335لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیر‌دولتی
 • شماره ثبت253طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 • شماره ثبت417طرح اصلاح ماده(133) قانون مالیات‌های مستقیم
 • شماره ثبت389طرح الحاق دو تبصره به بند(د) ماده(88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت352طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و (CNG) در کشور
 • شماره ثبت452طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
 • شماره ثبت256طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت334طرح اصلاح بند (ل) ماده (28) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
 • شماره ثبت249لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت77لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاههای اجرائی
نمایندگان پارلمان مجازی ایران