آغاز به کار کارگروه تهیه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

۱۳۹۸/۷/۲۸ تعداد بازدید: ۳۲

 به گزارش خبرگزاری خانه ملت، کارگروه فنی، تخصصی و حقوقی تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور متشکل از عمرانی، معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه به عنوان رئیس کارگروه و مستشاران، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی، معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی، معاونین دادستان، مدیرکل تلفیق و تدوین تفریغ بودجه و مدیران کل و حسابرسان کل ذیربط به عنوان اعضای کارگروه از 24 مهرماه 1398 به صورت رسمی کار بررسی و تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور را آغاز نمود.

معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه با اشاره به اینکه گزارش تفریغ بودجه گزارش فراغت دولت از اجرای بودجه سالانه می باشد که حاصل بررسی و رسیدگی کامل به نحوه اجرای بندها و اجزای قانون بودجه کل کشور است گفت: این گزارش شامل کلیه دریافت ها و پرداخت ها، اعتبارات، بودجه شرکت ها، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به تفکیک سازمان های اصلی و دستگاه های تابعه است که با هدف ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش دولتی از نظر قوانین و مقررات توسط دستگاه های اجرایی استفاده کننده از بودجه کل کشور تنظیم می گردد.

عمرانی افزود: این گزارش واجد اهمیت ویژه ای بوده به نحوی که ارائه به هنگام و متقن آن نقش موثر و راهبردی در تدوین و تصویب قانون بودجه سال های آتی داشته و موجبات برقراری نظم و انضباط مالی و قانون گرایی در نظام مالی کشور را فراهم می نماید.

وی با اشاره به بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان محترم دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 27/3/1383  که فرمودند :« دیوان محاسبات را خیلی جدی بگیرید،این ابزار بسیار مهمی است.بودجه عظیم این ملت،تنها درآمد عمومی ملّت است که در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد باید مشخص باشد که این بودجه چگونه خرج شد.مسئله تفریغ بودجه و تشخیص صحت و سقم کاری که انجام گرفته یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی شماست.» اظهار امیدواری کرد که نمایندگان محترم با نهایت دقت و ظرافت این گزارش را مطالعه و به هنگام بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در کمیسیون های تخصصی، تلفیق و صحن علنی به نحو مطلوب از آن بهره برداری نمایند. معاون حقوقی،مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور اظهار امیدواری کرد که این گزارش  در موعد مقرر قانونی مندرج در جزء (1) ماده (219) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تا پایان دی ماه تهیه و تسلیم مجلس شورای اسلامی گردد.

    نظرات (نظرات بی ربط یا حاوی توهین به دیگران، منتشر نخواهند شد)
    نمایندگان پارلمان مجازی ایران