مطلب پیش نویس است

انتقال آب خزر به مخاطرات زیست محیطی و اجتماعی منجر می شود

۱۳۹۷/۹/۱۴ تعداد بازدید: ۱۵

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی گفت:هرگونه انتقال و برداشت از خزر موجب مخاطرات زیست محیطی و اجتماعی می شود.

علی اسماعیلی در گفت ‌و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره انتقال آب دریای خزر گفت:منطقی این است که به جای انتقال آب از نقطه ای به نقطه دیگر؛ ابتدا روی مدیریت مصرف آب در نقاط مقصد کار شود.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:تا آنجایی که ما اطلاع داریم روی مدیریت مصرف آب هنوز کار جدی در استان سمنان نشده است.

هر گونه انتقال و برداشت از خزر موجب مخاطرات زیست محیطی و اجتماعی می شود
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:حوضه خزر یک حوضه بسته آب محسوب می شود و به مانند  یک دریاچه ارومیه بزرگتر است و هر گونه انتقال و برداشت از خزر موجب مخاطرات زیست محیطی و اجتماعی می شود.
اسماعیلی ادامه داد: ارزیابی زیست محیطی قابل قبولی هنوز درباره انتقال آب دریای خزر  ارائه نشده است دانشمندان از بعد زیستی و اجتماعی مخالف انتقال آب هستند.

آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر


وی تصریح کرد:علاوه براین شیرن سازی و پسماند آن و همچنین خسارت های مسیر انتقال و صرف انرژی بالا و مسائل دیگر و خسارت های متعاقب انتقال نیز از جنبه زیست محیطی مورد توجه هست.انتقال آب خزر یک طرح گران و سرمایه بر هست و در شرایط اقتصادی فعلی کشور توجیه ندارد.

مازندرانی ها در تامین آب شرب و کشاورزی مشکل دارند
اسماعیلی گفت:در شرایطی که مازندرانی ها در تامین آب شرب و کشاورزی مشکل دارند صحبت از طرح های انتقال آب از حوزه مازندران بی توجهی به مازندرانی ها است.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی افزود:بیان موضوع انتقال آب دریای خزر از زبان ریاست جمهور زیبنده نبود سازمان های مربوطه بدوا می بایست اظهار نظر کنندپیشنهاد این است اولا روی مدیریت مصرف اب سمنان و کاهش مصرف کار شود در صورت نیاز از حوضه های آبهای آزاد دریای عمان منتقلِ شود.

    نظرات (نظرات بی ربط یا حاوی توهین به دیگران، منتشر نخواهند شد)
    نمایندگان پارلمان مجازی ایران