سرانجام لوایح پالرمو و CFT در مجمع

۱۳۹۸/۵/۲۲ تعداد بازدید: ۱۴

معاون قوانین مجلس با یادآوری اقدامات این معاونت و تقویت ارتباط با دانشگاهیان، اهم موضوعات پ