کارتابل من

قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در تاریخ 1398/06/11 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به ایراد شورای محترم نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید.
در جلسه 1398/09/20 آن را مطابق با مصلحت نظام تشخیص داد و برای اجرا به دولت ابلاغ گردید.
مشمولان این طرح تا پایان آذرماه فرصت دارند به بانک ها یا موسسات اعتباری مراجعه و درخواست خود را تسلیم نموده، رسید دریافت کنند.
حسب اطلاع واصله، برخی از شعب از همکاری با بدهکاران و قبول درخواست آنان خودداری نموده اند. لطفا موارد عدم همکاری بانک را از طریق فرم زیر اطلاع دهید:
تذکر: این قانون فقط شامل تسهیلات تولیدی است

*  نام بانک یا موسسه اعتباری:

*  نام و شماره شعبه:
*  اطلاعات تماس متقاضی:
*  مشخصات متقاضی:
*  توضیحات ضروری: (0/1000)