کارتابل من
/ 1  (تعداد کل موارد:2)
شماره درخواست: 2591842
1400/2/13
موضوع: تبدیل وضعیت کارکنان قرارداری وشرکتی وزارت بهداشت ودرمان
تبدیل وضعیت کارکنان قرارداری وشرکتی وزارت بهداشت ودرمان

شماره درخواست: 2591798
1400/2/12
موضوع: نظر راجع به طرح تشکیل دو وزارت انرژی و نیز آب و محیط زیست
تشکیل وزارت انرژی کار بسیار درستیه به شرطی که سازمان انرژی اتمی هم به اون بپیونده.
همچنین به جای تشکیل وزارت آب و محیط زیست، تشکیلات نامبرده شده با وزارت راه و شهرسازی ادغام بشوند و وزارت محیط زیست، عمران و آبادانی تشکیل بشوند. همچنین با ادغام وزارت صمت با پتروشیمی و باقی مانده وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور تولیدی و بازرگانی تشکیل شود.

محشر میشه. تمرکز کارها بهتر میشه مخصوصا در مورد آخر:
1- با تشکیل وزارت انرژی که سازمان انرژی اتمی هم در اون هست، علاوه بر سوق به سمت آلودگی کمتر هوا می‌توانیم هاب انرژی منطقه و قطب صادرات برق جهان بشیم.
2- با ادغام محیط زیست و ساخت وسازها به سمتی پیش می‌ریم که هر کار عمرانی یک پیوست محیط زیست و بیولوژیک داشته باشه.
3- با تشکیل وزارت امور تولیدی و بازرگانی مشکل تولید و توزیع حل می‌شه: وزیر صمت نمیگه تولید مرغ کمه و وزیر کشاورزی نمی گه توزیع مرغ مشکل داره!!!