اظهارنظر مردم و نخبگان درباره کابینه پیشنهادی رئیس جمهور

«کابینه پیشنهادی رئیس جمهور»

 • آقای امیر عبداللهیان - وزارت امور خارجه
 • آقای احمد وحیدی - وزارت کشور
 • آقای حمیدرضا سجادی - وزارت ورزش
 • آقای سید اسماعیل خطیب - وزارت اطلاعات
 • آقای علی اکبر محرابیان - وزارت نیرو
 • آقای سید احسان خاندوزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • آقای حسین باغگلی - وزارت آموزش و پرورش
 • عزت الله ضرغامی - وزارت گردشگری و میراث فرهنگی
 • آقای حجت عبدالملکی - وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
 • آقای محمدعلی زلفی گل - وزارت علوم تحقیقات و آموزش عالی
 • آقای محمد رضا آشتیانی - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
 • آقای سید جواد ساداتی نژاد - وزارت جهاد کشاورزی
 • آقای بهرام عین اللهی - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • آقای محمد مهدی اسماعیلی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • آقای سید رضا فاطمی امین - وزارت صنعت معدن تجارت
 • آقای جواد اوجی - وزارت نفت
 • آقای امین حسین رحیمی - وزارت دادگستری
 • آقای رستم قاسمی - وزارت راه وشهرسازی
 • آقای عیسی زارع پور - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات