کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی

 • شماره ثبت74
  لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 198
 • شماره ثبت50
  طرح مدیریت خدمات کشوری
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 1407
 • شماره ثبت154
  طرح ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی (ویژه مقامات و مدیران)
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 54
 • شماره ثبت201
  طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 92
 • شماره ثبت147
  طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاههای اجرائی و حذف شرکتهای پیمانکار
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 1763
 • شماره ثبت189
  طرح ادغام سازمان های «حج و زیارت» و «اوقاف و امور خیریه» و «تبلیغات اسلامی»
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 65
 • شماره ثبت190
  طرح ادغام سازمان های آب منطقه ای و آب و فاضلاب روستایی با آب و فاضلاب شهری
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 47
 • شماره ثبت191
  طرح ادغام سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با محیط زیست و تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 25
 • شماره ثبت192
  طرح انتخاب رؤسای بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط جامعه هدف
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 39
 • شماره ثبت200
  طرح اصلاح بند(الف) ماده(103) قانون مدیریت خدمات کشوری
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 13
 • شماره ثبت235
  طرح تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاههای غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 2
 • شماره ثبت261
  طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 22
 • شماره ثبت292
  طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 33
 • شماره ثبت321
  طرح اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 20
 • شماره ثبت359
  طرح تشکیل وزارت امور شهدا و ایثارگران
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 26
 • شماره ثبت412
  طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط‌زیست»
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 21
 • شماره ثبت421
  طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 43
 • شماره ثبت440
  طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 3
 • شماره ثبت444
  طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 56
 • شماره ثبت471
  طرح الحاق یک بند به ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 5
 • شماره ثبت479
  طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 2
 • شماره ثبت500
  طرح تشکیل کمیته جذب سرمایه‌های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 9
 • شماره ثبت555
  طرح مدیریت تعارض منافع
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 63
 • شماره ثبت560
  طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 8
 • شماره ثبت549
  طرح تشکیل وزارت بازرگانی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 17
 • شماره ثبت578
  طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاههای دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال 1380 تا سال 1396
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 23