کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی

 • شماره ثبت136
  طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است

 • شماره ثبت290
  طرح اصلاح بند (3) ماده (18) قانون گذرنامه

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در صحن علنی می باشد

 • شماره ثبت408
  طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است