کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی

  • شماره ثبت291
    طرح ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت نفت

    آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است

  • شماره ثبت352
    طرح کاهش تصدی دولت در عرضه سوخت و فرآورده‌های نفتی

    آخرین وضعیت: این طرح/لایحه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در صحن علنی می باشد