کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی

 • شماره ثبت134
  طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در صحن علنی می باشد

 • شماره ثبت82
  لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در صحن علنی می باشد

 • شماره ثبت320
  طرح اصلاح قانون شهرداری ها

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است