کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی

 • شماره ثبت48
  طرح نظام جامع رسانه های همگانی

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است

 • شماره ثبت244
  لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در صحن علنی می باشد

 • شماره ثبت256
  طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه در کمسیون مربوطه رد شده است و در انتظار صحن علنی برای قرائت گزارش کمیسیون می باشد

 • شماره ثبت264
  طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است