کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی

« کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس»

 • شماره ثبت277
  طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در صحن علنی می باشد

 • شماره ثبت310
  طرح اصلاح ماده(57) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است

 • شماره ثبت434
  گزارش طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

  آخرین وضعیت: این این طرح/لایحه مورد تایید شورای نگهبان واقع نشده و پس از اعاده به مجلس شورای اسلامی توسط هیئت رئیسه به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است

 • شماره ثبت452
  طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در صحن علنی می باشد

 • شماره ثبت53
  شفافیت آرای نمایندگان

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است