طرح ها و لوایح مهم مجلس شورای اسلامی

 • شماره ثبت11
  لایحه بودجه 1400 ( گزارش کمیسیون تلفیق)
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 5536
 • شماره ثبت53
  طرح شفافیت آرای نمایندگان
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 11286
 • شماره ثبت171
  طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 12534
 • شماره ثبت145
  طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 18060
 • شماره ثبت56
  طرح جهش تولید دانش بنیان
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 717
 • شماره ثبت2
  طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 923
 • شماره ثبت76
  طرح نظام انتخابات تناسبی در انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 1235
 • طرح مدیریت متمرکز فرهنگی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 393