طرح ها و لوایح مهم مجلس شورای اسلامی

 • شماره ثبت53
  شفافیت آرای نمایندگان

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است

 • شماره ثبت54
  ساماندهی سهام عدالت

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است

 • شماره ثبت171
  صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است

 • شماره ثبت135
  لایحه حمایت از سهامداران خرد
 • شماره ثبت76
  طرح نظام انتخابات تناسبی در انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است

 • شماره ثبت56
  طرح جهش تولید دانش بنیان

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است

 • شماره ثبت145
  طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است

 • شماره ثبت160
  اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

  آخرین وضعیت: این طرح توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است