طرح ها و لوایح مهم مجلس شورای اسلامی

 • طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1395
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 52
 • پخش مذاکرات مجلس از سیمای جمهوری اسلامی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 527
 • الغائ قانون سرقفلی ،حق کسب و پیشه و تجارت و جایگزینی قوانین جدید
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 41
 • طرح ممنوعیت خروج مسوولین و مدیران نظام
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 264
 • طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 28
 • طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی(اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی)
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 208
 • طرح شفافیت آرای نمایندگان
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 11613
 • طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 13276
 • طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 18053
 • طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 965
 • طرح جهش تولید دانش بنیان
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 759
 • طرح اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 100
 • طرح نظام انتخابات تناسبی در انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 1251
 • طرح مدیریت متمرکز فرهنگی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 406