پارلمان مجازی ایران
درباره پارلمان مجازی ایران

  

 

در پارلمان مجازی ایران امکانات زیر برای شما فراهم شده است:


  • مشاهده متن کامل طرح ها و لوایحی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های آن قرار دارد؛
  • اظهار نظر سریع (رأی دهی) و اظهار نظر تفصیلی نسبت به کلیات، مواد و تبصره های طرح ها و لوایح جاری؛
  • اخطار قانون اساسی در رابطه با طرح ها و لوایح تقدیمی؛
  • تذکر به رییس جمهور و وزرا؛
  • پیشنهاد ایده جدید برای قانونگذاری؛
  • نظارت بر اجرای صحیح و به موقع قوانین؛
  •  و .... .