صحن علنی مجلس شورای اسلامی
 • شماره ثبت74
  لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 198
 • شماره ثبت87
  لایحه حمایت از مالکیت فکری
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 391
 • شماره ثبت95
  لایحه حمایت از مالکیت صنعتی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 33
 • شماره ثبت171
  طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 12453
 • شماره ثبت135
  لایحه حمایت از سهامداران خرد
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 23
 • شماره ثبت160
  طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 1431
 • شماره ثبت11
  لایحه بودجه 1400 ( گزارش کمیسیون تلفیق)
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 4
 • شماره ثبت352
  طرح کاهش تصدی دولت در عرضه سوخت و فرآورده‌های نفتی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 73
 • شماره ثبت256
  طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 112
 • شماره ثبت77
  لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرائی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 8