صحن علنی مجلس شورای اسلامی
 • شماره ثبت74
  لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است

 • شماره ثبت87
  لایحه حمایت از مالکیت فکری

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است

 • شماره ثبت95
  لایحه حمایت از مالکیت صنعتی

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است

 • شماره ثبت171
  صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است

 • شماره ثبت135
  لایحه حمایت از سهامداران خرد
 • شماره ثبت76
  طرح نظام انتخابات تناسبی در انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است

 • شماره ثبت56
  طرح جهش تولید دانش بنیان

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است

 • شماره ثبت160
  اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

  آخرین وضعیت: این طرح توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است

 • شماره ثبت352
  طرح کاهش تصدی دولت در عرضه سوخت و فرآورده‌های نفتی

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در صحن علنی می باشد

 • شماره ثبت256
  طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه در کمسیون مربوطه رد شده است و در انتظار صحن علنی برای قرائت گزارش کمیسیون می باشد

 • شماره ثبت77
  لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرائی

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در صحن علنی می باشد